Waddenfonds

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.

Met de in gebruik name van de twee nieuwe schepen van Rederij Doeksen wordt een hogere mate van milieu­bescherming bereikt dan wettelijk verplicht. Het betekent een eerste stap in de richting van LNG-transitie in het Waddengebied (veerdiensten, binnenvaartschepen etc.) en dat is goed nieuws voor het kwetsbare milieu in het Werelderfgoed de Waddenzee. Daarmee draagt dit project actief bij aan het thema ‘Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie’ uit het Pioniersprogramma Waddenfonds 2012-2013. Het Waddenfonds kende Rederij Doeksen voor dit nieuwbouwproject een subsidie toe van € 1.207.500.