Wat is LNG?

Simpel gezegd wordt aardgas (methaan) ontdaan van stoffen die kunnen bevriezen (voornamelijk water en CO2). Vervolgens wordt het afgekoeld tot een temperatuur van -162°C, waardoor het 600 maal in volume afneemt. Zo ontstaat een zeer compacte, schone brandstof: Liquefied Natural Gas (LNG).

 

 

Waarom kiest Rederij Doeksen voor LNG?

Voordat we tot het besluit kwamen om voor LNG te kiezen, werd er vanzelfsprekend uitgebreid onderzoek gedaan. We zijn hier al in 2003 mee gestart. In de afgelopen jaren deden we in diverse samenwerkingsverbanden research. Met Damen Shipyard Gorinchem, de Gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat kwamen we onder de vlag van iTransfer (Innovative Transport Solutions for Fjords, Estuaries and Rivers) en de Stichting Innovatie Binnenvaart (SIB) tot een visie voor een veerboot die zo weinig mogelijk impact heeft op de natuurlijke omgeving.

Uit ons onderzoek bleek dat voor ons specifieke vaarprofiel single fuel LNG en mechanische voortstuwing in combinatie met energieopslag en warmte terugwinning het meest efficiënte platform vormde. LNG of aardgas in het algemeen wordt voor de komende 30 jaar gezien als de schoonste transitiebrandstof in de overgang van het fossiele tijdperk naar het 100% fossiel vrije tijdperk. Tegen die tijd zullen ook de Waddenveren waarschijnlijk 100% elektrisch worden voortgestuwd. Vanwege onze relatief lange vaarroute

Minder uitstoot
Het schone aspect is uitermate belangrijk. Varen op LNG betekent substantieel minder uitstoot van fijnstof, SOx en NOx (zwavel- en stikstofoxide). Ook de uitstoot met CO2 wordt met 11% verminderd. Als op termijn Bio LNG commercieel beschikbaar komt, kan zelfs tot 80% CO2 bespaard worden, zonder dat de installatie aan boord daarvoor hoeft te worden aangepast.

Schonere motoren
LNG geeft niet alleen minder uitstoot: het is ook schoner voor de motor. In de praktijk blijkt dat een LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor. Systemen als ad-blue of SOx-scrubbers zijn overbodig. Dit scheelt veel geld.

Compact
Omdat Vlieland en Terschelling van alle Nederlandse Waddeneilanden het verste uit de kust liggen, is het feit dat LNG een zeer compacte brandstof is, een groot voordeel: de actieradius van een schip op LNG is aanmerkelijk groter dan dat van een schip op bijvoorbeeld CNG. De compactheid heeft ook een positieve invloed op vervoer en opslag.

Veilig
LNG wordt vloeibaar bij temperaturen van rond de -162°C. LNG is dus een cryogene stof: een stof met een extreem lage temperatuur. LNG is daarnaast kleurloos, geurloos, niet brandbaar of giftig. De LNG in de opslagtanks is inert en kan dus niet ontploffen en niet branden. Aardgas of methaan is lichter dan lucht en stijgt bij een eventuele lekkage dus op. Dit in tegenstelling tot LPG, dat zwaarder is dan lucht en bij een lekkage naar beneden zakt en zich kan ophopen tot een gevaarlijk explosief mengsel. Zodra LNG vrijkomt in de buitenlucht en gasvormig wordt (aardgas), is het in combinatie met de aanwezige zuurstof wel brandbaar. Het klinkt vreemd maar aardgas ontbrandt ook moeilijk. Pas bij een specifieke verhouding met zuurstof en bij een specifieke temperatuur ontbrandt LNG. Alle ruimtes aan boord waar aardgas voorkomt, zijn beveiligd met dubbelwandige leidingen, gasdetectors en worden continu geventileerd.

Beschikbaar
Voor de aanvoer van LNG naar de twee veerboten volstaat de inzet van LNG-tankwagens vanuit de terminals in Zeebrugge, Rotterdam of Eemshaven/ de beschikbaarheid van LNG is in de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Inspelen op strenge milieueisen
De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Zowel voor het wegverkeer als de scheepvaart scherpt de overheid de normen voor uitstoot aan. LNG voldoet aan deze strenge normen en is het daarom een goed alternatief.

Investeren in LNG is de moeite waard
De prijs van diesel en benzine is de laatste jaren flink gestegen. Dit werkt uiteraard direct door op de brandstofkosten. De prijs van LNG stijgt minder hard en is stabieler. Hierdoor zijn de extra investeringen van varen op LNG beter terug te verdienen.  Ook is LNG minder schaars dan olie, diesel en benzine. Bovendien wordt LNG in verschillende landen geproduceerd, hierdoor zijn de prijs en het aanbod minder afhankelijk van de lokale (politieke) sfeer.

Meer informatie over LNG leest u op www.lng.nl