Groene aspecten

Materiaal en vorm
Hoe maak je een boot zo milieuvriendelijk mogelijk? Een vraag waarmee we in 2003 al aan de slag gingen. We wilden duurzamere oplossingen voor onze veerboten, die beter passen bij het natuurgebied waarvan we dagelijks gebruik maken. De Waddenzee is niet voor niets uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed.

Ook de vorm van de romp is van invloed op de weerstand in het water en dus het verbruik. Onderzoek toonde aan dat op de ondiepe Waddenzee de catamaran rompvorm efficiënter is dan een enkelromp schip met vergelijkbaar draagvermogen. Daarom hebben we voor het nieuwe schip opnieuw gekozen voor een catamaran. Met dit type hebben we door de jaren heen al veel ervaring opgedaan en het bevalt goed.

groene paneel

Aanjagersrol
Het belang van milieusparende brandstoffen werd van alle kanten erkend, maar om het gebruik ervan door bedrijven als het onze tot een succes te maken, is er meer nodig. Op een paar plaatsen in Nederland zijn LNG-terminals, die LNG beschikbaar maken voor gebruikers. Maar nog niet in Noord-Nederland. Om het belang hiervan lokaal duidelijk te maken, organiseerden we in januari van dit jaar in samenwerking met het maritieme competentiecentrum MARIKO een mini-conferentie over LNG. Hierbij waren onder meer de gedeputeerde van de provincie Fryslân Sytske Poepjes en wethouder Maria Le Roy (Harlingen) aanwezig. We gingen tijdens deze bijeenkomst in op het belang van het faciliteren van LNG in de zeehaven van Harlingen. Want wat moet er het eerst zijn: de vraag of het aanbod? En hangt alles niet met elkaar samen? Ook hier waren de reacties enthousiast. En zo hoort het ook: samen de mogelijkheden onderzoeken en realiseren.

Milieubescherming

De veerdiensten tussen Harlingen en de eilanden vallen onder de regels voor de binnenvaart, waaronder de emissieregels. De emissienorm wordt bepaald met de CCR2-norm, met verplichte gebruikmaking van laagzwavelige brandstof. Deze norm wordt in 2020 vervangen door de EU stage 5 emissie norm.  De aardgasmotoren van de nieuwe schepen voldoen hieraan.

De nieuwe veerboten hebben echter meer milieubesparende kenmerken:

  • De toepassing van energiebronnen als zon en wind voorziet een deel van de hoteldiensten van energie, zodat minder LNG gebruikt hoeft te worden;
  • Er wordt maximaal warmte teruggewonnen uit restwarmte voor verwarming en opwekking van elektriciteit;
  • Het elektrische piekvermogen dat kortstondig nodig is voor aandrijving van de boegschroeven tijdens het manoeuvreren in de havens, wordt tijdens de vaart opgewekt uit restwarmte en opgeslagen in accubanken;
  • De toepassing van gifvrije anti-foulingverf beschermt ook het mariene leven