Voorgeschiedenis

Al in 2003 is begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam veerbootontwerp. De focus lag toen op het gebruik van aardgas als brandstof voor een voorstuwing van de nieuw te bouwen veerboot ms Vlieland. Het gebrek aan beschikbaarheid, infrastructuur, wet- en regelgeving en stimulering vanuit de overheden vormden op dat moment een te grote hindernis, waardoor het ms Vlieland nog traditioneel werd gebouwd.

Hierbij is  overleg geweest met de Waddenvereniging. De vereniging maakte zich terecht zorgen over de milieueffecten van de scheepvaart over de wadden. De toxische emissies van gasolie na verbranding in de scheepsmotoren, de risico’s van olielozingen na een aanvaring of lekkage en de bodemberoering door schepen waren hierbij punten van aandacht. Rederij Doeksen heeft daarom gezocht naar een oplossing die het hele spectrum van het scheepsontwerp bestrijkt om te komen tot een ultiem innovatief, veilig, betrouwbaar, klantvriendelijk en milieuvriendelijk veerconcept.

Rompvorm en gewicht
Tijdens het onderzoekstraject werd opnieuw duidelijk dat de rompvorm en het totale scheepsgewicht van een veerboot op de ondiepe Waddenzee van grote invloed zijn op grootte van het te installeren voortstuwingsvermogen en dus op het totale brandstofgebruik en op de uitstoot van verbrandingsemissies. Dit onderzoek bevestigde dat de catamaran-rompvorm de meest efficiënte rompvorm is op de ondiepe veerroutes. De geringere weerstand en het ontbreken van ballast biedt operationele efficiency. Bovendien biedt een catamaran een plezierig breed platform voor het autodek en de passagierssalons, maar nog belangrijker: een hogere veiligheid door ruim voldoende dekstabiliteit. Door vervolgens de constructie geheel in aluminium uit te voeren, wordt veel scheepsgewicht bespaard.

Voordelen twee kleinere autoveren t.o.v. het huidige mammoetconcept

  • Eén schip kan als het moet 7 afvaarten doen i.p.v. 6 door de hogere gemiddelde vaarsnelheid en de kortere ‘turn-around’-tijd in de havens;
  • Een kortere vaartijd bij gelijkblijvend brandstofgebruik;
  • In het hoogseizoen kunnen met twee kleinere autoveerboten meer afvaarten worden gerealiseerd in de meest gewenste reisperiode ( 09.30-17.00 uur);
  • De vervoerscapaciteit kan beter worden afgestemd op de vervoersvraag
  • LNG als brandstof leidt tot substantieel minder uitstoot van schadelijke emissies;
  • Er kan met twee schepen een hogere redundantie geboden worden.