Kennistraject

MIWB / NHL en Maritieme Academie Harlingen

Dit project is gericht op experimentele activiteiten en / of onderzoek en ontwikkeling en draagt bij aan de (beschikbaarheid van) kennis ten behoeve van de duurzame energietransitie in het Waddengebied. Het gaat om het eerste veerconcept op de Nederlandse Wadden dat deze technieken samenbrengt. Bij de realisatie van het project kunnen studenten en docenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB / NHL) en de Maritieme Academie Harlingen kennis opdoen tijdens de engineering en bouw en deze vertalen naar lesstof voor nieuwe opleidingen met betrekking tot LNG-technologie voor schepen. Dit geeft de noordelijke maritieme opleidingen een voorsprong. Ook zal de benodigde kennis bij toeleveringsbedrijven worden opgebouwd en een impuls geven aan de werkgelegenheid in de regio. Omgekeerd zal het personeel van Rederij Doeksen op het gebied van LNG cursussen kunnen volgen aan het MIWB.


Green Deal LNG en Energy Valley

Er is landelijke interesse in het project van Rederij Doeksen in het kader van de Green Deal LNG op de Rijn en de Wadden. De Green Deal LNG Rijn en Wadden beoogt een impuls te geven aan de inzet van schone, zuinige en stille LNG (Liquefied Natural Gas) voor zwaar transport (binnenvaart, zeevaart, visserij en trucks). Het doel is om voor 2020 als het gaat om de inzet van LNG een voldoende kritische massa te bereiken zodat het zich economisch rendabel verder kan ontwikkelen. Energy Valley, één van de actief betrokkenen bij deze Green deal, ziet Harlingen (naast Eemshaven) als het startpunt voor verdere uitrol van LNG als transportbrandstof in het waddengebied.

Bij de juiste randvoorwaarden en geslaagde samenwerking is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG in 2030. Die betekent een reductie in CO2-emissie-equivalenten van ruim 1 Mton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400 tot 600 ton per jaar.